VALUEDPATRON

VALUEDPATRON

Aplikacija je namenjena svrsi sličnoj kuponima u npr. Mercatoru. Kada neko skupi odgovarajući broj virtuelnih kupona, po osnovu njih može da osvoji razne nagrade. Punchpoint pokazuje koliko punch-ova svi korisnici trebaju da skupe da bi dobili nagradu. Korisnik punch-uje odnosno skuplja poene, tako što svojim telefonom skenira BAR KOD kod prodavca.

Oni koji hoće da obezbede nagrade (proizvođači robe široke potrošnje) registruju se i loguju u drugom delu aplikacije. Tu oni mogu da dodaju lokacije, nagrade, štampaju kupone itd.

Treći deo je admin aplikacija gde admin može da prati sva dešavanje i promene, dodaje, menja, briši opominje sve one koji se ne ponašaju u skladu su uslovima i pravilima korišćenja.

Switch to our mobile site