TOMOSON

TOMOSON

Tomoson je društveni sajt za promotere (kompanije) i blogere koji omogućava razmenu proizvoda za product review. Promoteri se prijavljuju na nalog i kreiraju reklamu za određeni proizvod koji žele da poklone blogorima u zamenu a review, a proizvod biva dostavljen svakom blogeru koji je kvalifikovan za reklamiranje. Za implementaciju je korišćen Symfony PHP framework, jquery, javascript library i u potpunosti je u skladu sa SEO standardima.

Switch to our mobile site