WHOSMAD

WHOSMAD

Whosmad  društvena mreža omogućava ljudima da se žale ili da tračare o svemu, ali isto tako im omogućava i da se brane, a cela zajednica ima mogućnost da glasa ko je u pravu. Ljudi mogu da postavljaju video zapise ili slike koristeći ih kao dokaz ili da komentarišu činjenice ili da traže nove korisnike. Tu se  nalaze i sekcija za ankete i sekcija za blogove korisnika. Sama ideja i sadržaj čine sajt veoma interesantnim. Napravljen je u Symphony-u.

Switch to our mobile site