eTalk: Elektronsko poslovanje ubija korupciju


Danas se u Aranđelovcu završila druga po redu eTalk konferencija koja se bavila aktuelnim temama iz sveta elektronskog poslovanja, konkurentnosti kompanija i nacionalne ekonomije, a isto tako u pitanje se dovela i digitalna pismenost, kao i važnost e-veština i celoživotnog učenja.

Kao jedan od zaključaka prvog dana konferencije na Blicu se pojavio interesantan članak koji govori kako će prelazak na elektronsko poslovanje u značajnom smanjiti nivo postojeće korupcije, kao i da će uticati na smanjenje troškova poslovanja i povećanje efikasnosti. Zaista lepo rečeno. O ovim stvarima ne bi trebalo da se priča i da se donose zaključci samo povremeno kada se dešavaju razne konferencije i događaji, one jednostavno treba da postanu deo naše svakodnevnice, nešto od čega ne bežimo i ne plašimo se, već prihvatamo sa zadovoljstvom.

Možemo prvo da se dotaknemo pojma korupcije, kao nečeg što najviše bode oči i uši, a pogotovo onih koji se možda osete prozvanim. Ona podrazumeva nezakonito korišćenje društvenog i državnog položaja i moći radi sticanja sopstvene koristi. Zamislite sad kada bi se svaki poslovni proces u jednoj kompaniji, organizaciji, agenciji obavljao uz primenu elektronske tehnologije. Uzmite za primer funkcionisanje jednog velikog i razrađenog sistema za nabavku firme koja se bavi proizvodnjom nameštaja ili situaciju kada se radi o nekim javnim nabavkama… Svaka reč, brojka, adresa, kontakt, morali bi proći kroz računar, bili bi čuvani, evidentirani, a kasnije po potrebi veoma brzo bi bili dostupni, pretraživi i spremni na korišćenje. Organizacija poslovnih firmi u mrežnom okruženju generalno bi bila mnogo lakša, a organizovanje komunikacije prema klijentima i sama briga o klijentima i potrošačima bila bi svakako na višem nivou. Sigurno bi bio smanjen procenat raznoraznih malverzacija, prevara, zataškavanja, “žmurenja na jedno oko“, jer kada bi svi mi zastali na trenutak shvatili bi da smo svi na istoj strani, svi radimo i stvaramo kako bi obezbedili sebi i svojoj porodici život u jednom zdravom i neiskvarenom okruženju. Ponekad je jednostavno neverovatno čuti ili pročitati silne primere korupcije u svakoj sferi života, a ne zapitati se kako to na vreme nije otkriveno.

Što se tiče efikasnosti kao jednog od osnovnih koncepata ekonomije, primenom elektronskog poslovanja bi se svakako ostvarili određeni ekonomski ciljevi sa minimum troškova, napora ili gubitaka. Razne vrste izveštaja, administrativni poslovi, ispunjavanje finansijskih obaveza, reklamiranje, oglašavanje…sve vrlo lako može da se obavlja elektronski, da se pospeši komunikacija, da se ubrzaju procesi, olakšaju. Samim tim, smanjuju se troškovi i dolazi se do znatnih ušteda.

Kakva su vaša iskustva sa elektronskim poslovanjem? Slažete li se sa učesnicima eTalk konferencije i sa mnom da će prelazak na elektronsko poslovanje znatno pospešiti celo poslovanje jedne organizacije? Podelite sa nama vaša iskustva…

Switch to our mobile site