Seminar: E-poslovanje – primena u upravljanju dokumentima i dilema o njegovoj bezbednosti i zakonitosti

Seminar: E-poslovanje – primena u upravljanju dokumentima i dilema o njegovoj bezbednosti i zakonitosti

Budući da je za efikasnost rada kompanije u savremenim uslovima elektronsko poslovanje jako bitno, u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Novi Sad organizujemo seminar na temu:

’’Elektronsko poslovanje – primena u upravljanju dokumentima i dilema o njegovoj bezbednosti i zakonitosti’’

Namera seminara je da se rukovodioci kompanija, njihov finansijski i knjigovodstveni kadar, kao i menadžeri IT sektora i sektora za upravljanje kvalitetom dodatno informišu o prednostima koje e-poslovanje može imati za uspešan rad kompanije.

Elektronski način poslovanja kompaniji omogućava:
1.    smanjivanje troškova poslovanja i sticanje novih prihoda,
2.    značajne uštede u vremenu potrebnom za izvršavanje poslovnih procesa kroz automatizaciju,
3.    podizanje stepena efikasnosti poslovanja,
4.    viši stepen kontrole poslovanja.

Na samom seminaru će se kroz interaktivnu diskusiju i izlaganje stručnjaka iz domena elektronskog upravljanja dokumentacijom firme, prisutni upoznati sa načinom funkcionisanja i principima primene koncepta e-poslovanja u prikupljanju, skladištenju i organizaciji dokumentacije firme, kroz prezentovanje odgovora na sledeća pitanja:

•    Kako ostvariti uštede u potrebnom radnom i skladišnom prostoru?
•    Kako da uštedite novac i vreme potrebno za pretragu dokumenata?
•    Kako da povećate stepen kontrole poslovanja?
•    Kako da jasno delegirate i pratite odgovornosti zaposlenih u kompaniji?
•    Kako da zaštitite dokumenta od gubljenja, uništavanja i zuba vremena?
•    Kako da snizite troškove arhiviranja, kopiranja i čuvanja dokumentacije?
•    Kako da automatizujete odvijanje ISO procedura i prestanete da brinete o resertifikaciji?
•    Kako da olakšate i ubrzate pretragu elektronskih dokumenata?
•    Kako da omogućite pristup dokumentima sa više fizičkih lokacija i sa više računara?
•    Kako da smanjite nivo stresa i podstaknete rad kompanije u ekološkom okruženju?

Učešće na seminaru je besplatno. Prijava učešća je obavezna.

Seminar će se održati 15. decembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova
u prostorijama RPK  Novi Sad – Plava sala, Narodnog fronta 10.

Zbog ograničenog broja mesta, prijava učešća je obavezna, pa vas molimo da blagovremeno potvrdite prisustvo, odnosno prijavite učešće najkasnije do 13. decembra 2011. godine.

Molimo vas da učešće prijavite u RPK Novi Sad:
mr Arijanu Avramovu tel: 480-20-87, 064/8418-510 ili na aavramov@rpkns.com
ili Jasmini Limoni tel: 480-20-77, 064/8418-539 ili na jlimoni@rpkns.com

Očekujemo vas u velikom broju!

Switch to our mobile site