Održan seminar na temu E-poslovanje: primena u upravljanju dokumentima

U prostorijama Regionalne privredne komore Novi Sad juče je održan besplatan seminar na temu E-poslovanje: primena u upravljanju dokumentima i dilema o njegovoj bezbednosti i zakonitosti“.

Seminar je, u ime Regionalne privredne komore Novi Sad kao domaćina, otvorio mr Arijan Avramov, šef Službe za plan i analizu. Tom prilikom pozdravio je prisutne, poželeo im ugodan boravak i uspešan rad tokom seminara i istakao da veruje da će tokom seminara dobiti odgovore na pitanja kako unaprediti poslovanje svojih kompanija primenom elektronskog upravljanja dokumentima.

Organizator predavanja bila je kompanija E-75 IT Services, a glavni predavač generalni direktor kompanije, gospodin Ivan Mojsilović. Cilj samog seminara bio je da se rukovodioci privrednih društava, kao i njihov celokupan kadar, dodatno upoznaju sa prednostima koje im pruža primena elektronskog poslovanja u upravljanju dokumentima.

Kroz interaktivnu diskusiju, konkretne primere iz prakse i jednostavno izlaganje, oko 50 učesnika iz različitih branši upoznalo se sa načinom funkcionisanja i principima primene koncepta elektronskog poslovanja u prikupljanju, skladištenju i organizaciji dokumenata firme. Kako se na dokumentima nalazi celokupno znanje jedne organizacije, navedeni su konkretni primeri ušteda i pospešivanja poslovanja primenom sistema za upravljanje dokumentima. To se odnosi na digitalizaciju kompletne arhive dokumenata, njeno pretvaranje u elektronski oblik i čuvanje na serverima zasnovanim na cloud konceptu, koji podrazumeva da je sama elektronska arhiva maksimalno obezbeđena. Sa ovakvim načinom rada dolaze i velike uštede novca i vremena prilikom pretrage dokumenata, kao i pregled i dostupnost dokumenata u svim poslovnim fazama od planiranja, sprovođenja do kontrole, čime se smanjuju greške pri upravljanju, i arhiviranju.

Predavač je uspeo dovoljno da zainteresuje posetioce, te su oni interaktivno učestvovali u diskusiji, iznosili primere iz svoje prakse, navodili probleme sa kojima se suočavaju i podelili svoja očekivanja u budućnosti vezano za ove sisteme. Očekuje se da će ova oblast uskoro biti potpuno zakonski i pravno pokrivena, jer je jedino to kamen spoticanja kompletnoj primeni ovakvih sistema u poslovanju privrednih subjekata.

O samoj uspešnosti i korisnosti seminara govore i evaluacije učesnika, koji su izrazili svoje zadovoljstvo, pohvalili temu i organizaciju, kao i jednostavnost izlaganja i profesionalnost predavača, a pozitivna iskustva i reakcije učesnika su nam samo dali podstrek da ubuduće budemo još bolji. Nekoliko kompanija, učesnica seminara, već ima implementirane ovakve sisteme, neki smatraju da im to ne može olakšati poslovanje, a ostatak, što je oko 80% učesnika planira da u narednom periodu uvede sistem za upravljanje dokumentima u svoje poslovanje.