Seminar: E-poslovanjem do smanjenja troškova i unapređenja poslovanja

Seminar: E-poslovanjem do smanjenja troškova i unapređenja poslovanja

Regionalna privredna komora Zrenjanin u saradnji sa kompanijom E-75 IT Services doo iz Novog Sada organizuje besplatan seminar na temu: “E-poslovanjem do smanjenja troškova i unapređenja poslovanja” koji će se održati 30. marta 2012. godine – PETAK sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Regionalne privredne komore Zrenjanin- Kralja Petra I 3/1.

Elektronsko poslovanje kompaniji omogućava:

 • smanjenje troškova poslovanja i sticanje novih prihoda,
 • značajne  uštede u vremenu potrebnom za izvršavanje poslovnih procesa kroz automatizaciju,
 • viši stepen kontrole poslovanja,
 • unapredjenje stepena efikasnosti poslovanja.


Cilj  seminara  je da se rukovodioci kompanija, njihov finansijski i knjigovodstveni kadar, kao i menadžeri IT sektora i sektora za upravljanje kvalitetom dodatno informišu o prednostima koje E- poslovanje može imati za uspešan rad kompanija.

Kroz interaktivnu diskusiju i izlaganje stručnjaka iz domena elektronskog upravljanja dokumentima, kao i kroz praktične primere, prisutni će se upoznati sa načinom funkcionisanja i principima primene koncepta E – poslovanja u prikupljanju, skladištenju i organizaciji dokumenata firme, kroz prezentovanje odgovora na sledeća pitanja:

 • Kako da ostvarite uštede u potrebnom radnom i skladišnom prostoru?
 • Kako da uštedite novac i vreme potrebno za pretragu dokumenata?
 • Kako da povećate stepen kontrole poslovanja?
 • Kako da jasno delegirate i pratite odgovornosti zaposlenih u kompaniji?
 • Kako da zaštitite dokumenta od gubljenja, uništavanja i zuba vremena?
 • Kako da snizite troškove arhiviranja, kopiranja i čuvanja dokumenata?
 • Kako da automatizujete odvijanje ISO procedura i prestanete da brinete o resertifikaciji?
 • Kako da olakšate i ubrzate pretragu elektronskih dokumenata?
 • Kako da smanjite nivo stresa i podstaknete rad kompanije u ekolološkom okruženju?
 • Kako da unapredite poslovanje kroz automatizaciju i ubrzavanje izvršavanja bili kog poslovnog procesa?

Učešće na seminaru je besplatno.  Molimo Vas da učešće na seminaru prijavite putem e-pošte biljana.vlatkovic@komora.net i bojan.sostaic@komora.net ili telefonom 023/535-890.

Switch to our mobile site