Počinje izdavanje vremenskog žiga!

Počinje izdavanje vremenskog žiga!

Konačno! I poslednja nedoumica za potpunu primenu e-poslovanja, elektronskog dokumenta i elektronskog potpisa je otklonjena.

Konačno možete uštedeti orgomno vreme i ogroman novac primenom e-poslovanja bez bojazni da nešto ne radite po zakonu.

“Pošta Srbije” će od ponedeljka, 9. aprila ponuditi uslugu izdavanja vremenskog žiga koji garantuje autentičnost i pravnu važnost elektronskog dokumenta, najavljeno je danas iz ovog preduzeća.

Vremenski žig u kombinaciji sa elektronskim potpisom i odgovarajućim korisničkim aplikacijama potreban je i dovoljan uslov da se u skladu sa važećim pravnim okvirima pređe sa papirnog na elektronsko poslovanje.

“Pošta Srbije” je početkom marta registrovana za izdavanje vremenskih žigova koji imaju višestruku namenu u prometu elektronskih dokumenata.

Osim što potvrđuje tačno vreme potpisivanja elektronskog dokumenta i njegovo postojanje pre vremenskog žigosanja, vremenski žig omogućava verifikaciju e-potpisa i posle isteka ili opoziva elektronskog sertifikata potpisnika.

Najznačajniju primenu vremenski žig će imati u domenu arhiviranja elektronske dokumentacije, jer garantuje autentičnost elektronskog dokumenta bez obzira na status elektronskog sertifikata potpisnika.

E-75 će u veooma kratkom roku podržati vremenski žig koji Pošta Srbije bude izdavala kako bi korisnici sistema za upravljanje dokumentima NetDokumenti odmah mogli početi sa potpunim prelaskom na e-poslovanje.

Ako ste zainteresovani za dodatno pojašnjenje šta predstavlja vremenski žig, kliknite na dugme dole i poslaćemo vam detaljno obrazloženje.

Želim objašnjenje

Switch to our mobile site