Izveštaj sa seminara o e-poslovanju RPK Zrenjanin

Izveštaj sa seminara o e-poslovanju RPK Zrenjanin

U prostorijama regionalne privredne komore Zrenjanin 30. marta je održan seminar na temu “E-poslovanjem do smanjenja troškova i unapređenja poslovanja”, koji je  organizovan u saradnji  kompanijom E-75 IT Services doo iz Novog Sada (nama :) ). Na seminaru je bilo prisutno 25 predstavnika organizacija.

Cilj  seminara  je da se rukovodioci kompanija, njihov finansijski i knjigovodstveni kadar, kao i menadžeri IT sektora i sektora za upravljanje kvalitetom dodatno informišu o prednostima koje e- poslovanje može imati za uspešan rad kompanija.

Seminar je održao Ivan Mojsilović (autor teksta), koji je pokušao da kroz interaktivnu diskusiju i izlaganje stručnjaka iz domena elektronskog upravljanja dokumentima, kao i kroz praktične primere, upozna prisutne sa načinom funkcionisanja i principima primene koncepta e – poslovanja u prikupljanju, skladištenju i organizaciji dokumenata firme kao i da odgovori na sva postavljena pitanja.

Po oceni  sekretara  Odbora za kvalitet, koji je bio organizator seminara  ispred Komore, seminar  je u potpunosti ostvario svoj cilj. Nakon održanih predavanja i izvedene rasprave sprovedene su ankete o zadovoljenju učesnika o izvedenom  seminaru. Ankete su dostavljene  svim učesnicima.  Vraćeno/popunjeno je 20 anketa.

Rezultati ankete   (maksimalna ocene u anketama je 5):

  • Prosečna ocena za predavača – Ivana Mojsilovića je bila 4,85,
  • Kvalitet prezentovanih tema je ocenjen sa ocenom  4,75,
  • Rasprava je ocenjena sa 4,60.

Seminar je sa 89% ispunio ,  a sa 10%  je prevazišao očekivanja  učesnika.

U anketama za ocenu Komore:

  • Kvalitet kompletne usluge Komore ocenjena je ocenom 4,94,
  • Kvalitet rada  Komore sa 5,00,
  • Rokovi sa 4,85,
  • Troškovi  – nije ih bilo za učesnike,
  • Sporazumevanje sa Komorom sa 5,00.

Neki od komentara iz ankete koje opisuju kvalitet seminara:
“Odlična pripremljenost predavača za prezentaciju.”
“Jedan od retkih seminara na kojima su tema obradila konkretne , praktične probleme u preduzećima i ponuđeno nekoliko usluga (od strane predavača) kojemogu dati veoma dobre rezultate u poslovanju, a ne samo teorijsku obuku, bez praktične primene. Svakako preporučujem implementaciju E- poslovanja , kao menadžer kvaliteta koja već posluje u E poslovanju.”

Posebno se zahvaljujemo gospođi Biljani Vlatković koja je organizovala seminar i koja je svojom podrškom obezbedila da seminar prođe u savršenom redu.

Switch to our mobile site