• VALUEDPATRON
    VALUEDPATRON

    Aplikacija je namenjena svrsi sličnoj kuponima u npr. Mercatoru. Kada neko skupi odgovarajući broj virtuelnih kupona, po osnovu njih može

Switch to our mobile site